År 0

 1.  
  I hvilken by blev Jesus født?
  A. Beirut B. Betlehem C. Nazaret
 2.  
  Hvem var de første, der ifølge Bibelen kom og så den nyfødte Jesus?
  A. Hyrderne B. Soldaterne C. De vise mænd
 3.  
  I hvilken landsdel ligger Nazaret, som Jesus voksede op i?
  A. Judæa B. Galilæa C. Samaria
 4.  
  Hvilken slægt tilhører Josef – og dermed også Jesus?
  A. Davids slægt B. Levis slægt C. Moses slægt
 5.  
  Hvem var Romerrigets kejser, på den tid Jesus blev født?
  A. Julius Cæsar B. Nero C. Augustus
 6.  
  Hvor kom de vise mænd ifølge Ny Testamente fra?
  A. Østerland B. Østeuropa C. Mellemøsten
 7.  
  Hvor lang er turen fra Nazaret til Betlehem i luftlinje?
  A. 100 km B. 70 km C. 50km
Answer Key
Hide Answer Key

År 0 (Answer Key)

 1.  
  I hvilken by blev Jesus født?
  A. Beirut B. Betlehem C. Nazaret
 2.  
  Hvem var de første, der ifølge Bibelen kom og så den nyfødte Jesus?
  A. Hyrderne B. Soldaterne C. De vise mænd
 3.  
  I hvilken landsdel ligger Nazaret, som Jesus voksede op i?
  A. Judæa B. Galilæa C. Samaria
 4.  
  Hvilken slægt tilhører Josef – og dermed også Jesus?
  A. Davids slægt B. Levis slægt C. Moses slægt
 5.  
  Hvem var Romerrigets kejser, på den tid Jesus blev født?
  A. Julius Cæsar B. Nero C. Augustus
 6.  
  Hvor kom de vise mænd ifølge Ny Testamente fra?
  A. Østerland B. Østeuropa C. Mellemøsten
 7.  
  Hvor lang er turen fra Nazaret til Betlehem i luftlinje?
  A. 100 km B. 70 km C. 50km

Quick Feedback

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let us know below: