IC 1 Informatiemanagent

kleine quiz

 1.  
  Wat is een kenniswerker
  A. Een manager B. Een advocaat C. Iemand die zijn D. Een boer
 2.  
  In welke economische sector zitten kenniswerkers
  A. In de Primaire en Quartaire sector B. In de Secundaire en Tertiaire sector C. In de Primaire en Secundaire sector D. In de Tertiaire en Quartaire sector
 3.  
  Wat is de juiste volgorde van de informatie ladder
  A. Feiten, Gegevens, Informatie, Kennis, Wijsheid B. Feiten, Gegevens, Informatie, Wijsheid, Kennis C. Feiten, Data, Informatie, Kennis, Wijsheid D. Feiten, Informatie, Data, Kennis, Wijsheid
 4.  
  Wat is geen voorbeeld van harde informatie
  A. 10% Van de medewerkers voelt zich ondergewardeerd B. Een machine loopt gemiddeld 6x per kwartaal vast C. Uit ervaring is gebleken dat mensen die vrijdags overwerken ook vaak maandag te laat komen D. Uit enquête blijkt dat de gemiddelde medewerker de koffie niet lekker vindt
 5.  
  Wat is geen primair proces?
  A. Verkopen van producten B. Human Resource Management C. Leveren van diensten D. Een klantenservice
Answer Key
Hide Answer Key

IC 1 Informatiemanagent (Answer Key)

kleine quiz

 1.  
  Wat is een kenniswerker
  A. Een manager B. Een advocaat C. Iemand die zijn D. Een boer
 2.  
  In welke economische sector zitten kenniswerkers
  A. In de Primaire en Quartaire sector B. In de Secundaire en Tertiaire sector C. In de Primaire en Secundaire sector D. In de Tertiaire en Quartaire sector
 3.  
  Wat is de juiste volgorde van de informatie ladder
  A. Feiten, Gegevens, Informatie, Kennis, Wijsheid B. Feiten, Gegevens, Informatie, Wijsheid, Kennis C. Feiten, Data, Informatie, Kennis, Wijsheid D. Feiten, Informatie, Data, Kennis, Wijsheid
 4.  
  Wat is geen voorbeeld van harde informatie
  A. 10% Van de medewerkers voelt zich ondergewardeerd B. Een machine loopt gemiddeld 6x per kwartaal vast C. Uit ervaring is gebleken dat mensen die vrijdags overwerken ook vaak maandag te laat komen D. Uit enquête blijkt dat de gemiddelde medewerker de koffie niet lekker vindt
 5.  
  Wat is geen primair proces?
  A. Verkopen van producten B. Human Resource Management C. Leveren van diensten D. Een klantenservice

Quick Feedback for Knowledge Mouse

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let Knowledge Mouse know below: