Proves de Nivell

Instructions: Each row makes one card. Cut along the double lines and fold along the single lines. Then glue or tape the sides together.

Convocar al/la futur/a alumne/alumna per telèfon (dia de la prova, hora i lloc)
Propostes de millora:
Enviar informació de la convocatoria per telèfon (diferents idiomes)
Propostes de millora:
Trucar per resoldre dubtes o canviar dia de la convocatòria
Propostes de millora:
Enviar recordatori durant a setmana de la prova de nivell
Propostes de millora:
Trucar a l'alumne / alumna el dia abans de la prova per a confirmar la seva assistència
Propostes de millora:
Si no es presenta, trucar a l'alumne / alumna el mateix matí de la prova ( incidències / reprogramar prova de nivell)
Propostes de millora:

Quick Feedback for Knowledge Mouse

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let Knowledge Mouse know below: