İSG

 1.  
  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden biri değildir?
  A. Mesleki risklerin araştırılması B. Makine verimliliğinin arttırılması C. Çalışanın sağlığının korunması D. Hata ve kazaların azaltılması
 2.  
  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden biri değildir?
  A. Mesleki risklerin araştırılması B. Çalışanın sağlığının korunması C. Hata ve kazaların azaltılması D. Makine verimliliğinin arttırılması
 3.  
  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden biri değildir?
  A. Makine verimliliğinin arttırılması B. Mesleki risklerin araştırılması C. Çalışanın sağlığının korunması D. Hata ve kazaların azaltılması
 4.  
  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden biri değildir?
  A. Mesleki risklerin araştırılması B. Çalışanın sağlığının korunması C. Makine verimliliğinin arttırılması D. Hata ve kazaların azaltılması
Answer Key
Hide Answer Key

İSG (Answer Key)

 1.  
  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden biri değildir?
  A. Mesleki risklerin araştırılması B. Makine verimliliğinin arttırılması C. Çalışanın sağlığının korunması D. Hata ve kazaların azaltılması
 2.  
  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden biri değildir?
  A. Mesleki risklerin araştırılması B. Çalışanın sağlığının korunması C. Hata ve kazaların azaltılması D. Makine verimliliğinin arttırılması
 3.  
  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden biri değildir?
  A. Makine verimliliğinin arttırılması B. Mesleki risklerin araştırılması C. Çalışanın sağlığının korunması D. Hata ve kazaların azaltılması
 4.  
  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerinden biri değildir?
  A. Mesleki risklerin araştırılması B. Çalışanın sağlığının korunması C. Makine verimliliğinin arttırılması D. Hata ve kazaların azaltılması

Quick Feedback

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let us know below: