MENGENALI SEJARAH

J
J
L
N
T
M
I
W
X
V
T
J
E
S
N
W
Z
D
H
A
E
A
V
K
O
K
O
P
U
M
L
O
J
Y
I
W
Y
S
O
L
L
L
T
K
O
R
Z
S
V
R
X
A
E
A
L
V
A
Q
H
N
A
W
R
W
M
M
S
R
Q
L
R
J
O
A
O
H
B
Y
Z
O
U
V
G
A
A
A
U
Y
J
G
E
A
S
M
H
X
D
M
J
J
G
M
W
K
R
Y
E
R
I
D
S
U
A
T
E
E
G
P
Z
A
R
I
U
A
J
S
Y
E
A
B
L
S
R
A
F
O
Z
D
N
J
S
M
W
X
Y
D
U
O
E
U
T
L
M
D
J
E
V
N
S
S
J
S
T
Z
J
S
O
K
P
M
W
S
H
V
X
B
Y
J
Q
M
I
L
U
O
R
W
Z
A
R
B
W
U
B
D
L
H
L
Z
I
P
D
M
V
R
Z
M
F
A
Y
O
V
A
V
P
S
G
G
Z
D
P
Y
L
U
H
Z
Show words that are in the puzzle

Words

  1. Sejarah dijadikan bukti dalam bentuk
  2. Syajaratun membawa maksud
  3. Berasal daripada perkataan Arab
  4. Maksud zaman sebelum tamadun
  5. Sejarah bermaksud peristiwa yang berlaku pada...
  6. Seorang yang menyelidiki rekod - rekod lalu
  7. Pengertian Sejarah dalam Bahasa Inggeris

Quick Feedback for Knowledge Mouse

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let Knowledge Mouse know below: