Sejarah Tingkatan 2

Cari perkataan dalam teka kata. Lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan tersebut.

U
P
H
K
A
G
M
W
F
U
A
Q
K
A
V
W
T
D
L
B
S
Q
V
Z
P
D
N
L
P
B
Z
S
A
A
A
T
Z
O
J
K
U
E
Z
E
H
Q
I
J
B
P
K
Y
B
L
I
M
M
P
R
J
S
P
N
K
A
O
M
K
E
P
N
R
E
A
K
W
R
N
F
R
T
O
N
I
D
A
Q
T
N
B
X
W
I
A
T
L
O
N
K
M
U
E
P
G
T
Y
C
N
V
E
J
W
K
A
F
T
B
P
T
P
Y
J
Q
K
R
Q
B
D
F
S
M
Q
X
I
E
E
Q
B
D
V
L
D
X
Q
W
A
W
G
G
K
C
U
O
R
I
H
C
R
Z
A
Y
S
T
A
A
C
T
C
G
A
H
L
X
W
D
H
G
L
S
N
Y
U
S
G
C
M
X
M
P
I
D
H
D
E
T
X
V
K
O
B
T
L
B
H
U
M
Q
M
G
U
M
R
Z
K
Y
G
Z
Q
B
M
R
K
Q
I
A
Show words that are in the puzzle

Words

  1. Sultan Alauddin Riayat Shah I telah mengasaskan kerajaan di ...
  2. Kota pertahanan yang dibina di Johor Lama dikenali sebagai...
  3. Persaingan antara Johor-Acheh-Portugis telah menyebabkan...
  4. Daeng Merewah telah dilantik sebagai ... Bugis yang pertama di Johor.
  5. Perjanjian Johor - Belanda ditandatangani di atas kapal bernama ...
  6. ... merupakan hasil hutan yang diperdagangkan di pelabuhan Johor Riau
  7. Orang Laut mahir dalam membina kapal persisir pantai seperti

Quick Feedback for Knowledge Mouse

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let Knowledge Mouse know below: