Name: ___________________________________
Date: ___________________________________

Serveis infoJOVE

J
W
H
E
S
V
L
Z
A
I
V
C
R
O
F
L
N
Q
U
Q
T
F
F
Q
Q
V
W
I
V
J
Z
X
N
F
X
D
Q
O
X
G
I
C
F
Q
L
S
K
M
E
F
K
O
H
E
E
A
X
S
W
M
S
H
R
O
S
H
F
I
Z
P
N
K
T
F
U
X
I
A
D
Y
M
Y
C
I
M
G
B
Y
Z
A
E
C
N
T
V
N
I
C
B
U
D
Y
K
M
P
Z
G
E
F
H
P
I
E
M
N
R
I
O
G
R
X
Z
T
I
O
T
R
C
J
X
W
B
P
T
L
M
L
Z
A
R
R
V
Q
T
T
I
A
S
N
L
B
T
L
A
T
X
M
Y
B
L
I
I
Z
K
T
A
Y
P
D
V
I
Z
A
I
M
I
O
O
G
Y
U
K
J
C
O
Z
B
T
C
J
S
O
L
Y
K
B
I
J
P
B
D
A
A
L
I
N
E
V
U
J
P
D
P
O
N
T
E
S
H
Y
O
S
T
K
B
Show words that are in the puzzle

Words

  1. Paper clau de la nostra tasca
  2. Oportunitats per a menors
  3. Un del temes claus de l'emancipació
  4. Sigles del projecte
  5. Jove informa't i participa
  6. Amb qui treballem? Quina poblacio
  7. Diferenciació entre els JIP i els PIJ

Quick Feedback for Knowledge Mouse

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let Knowledge Mouse know below: