Música tradicional

P
F
Y
Z
R
C
Z
H
A
H
L
U
T
W
B
C
V
W
S
T
R
A
D
I
C
I
O
N
A
L
V
S
X
B
Q
Q
R
L
W
G
H
A
W
W
L
A
K
U
G
D
A
O
A
D
K
R
L
R
Q
Q
I
O
C
S
L
C
O
R
Y
I
U
L
K
L
M
U
R
V
U
G
V
X
O
H
A
H
I
E
J
T
N
Z
P
R
C
F
T
G
M
Q
S
Z
H
K
Y
J
O
W
V
R
Z
M
Y
E
G
Z
N
J
B
V
P
L
F
K
N
M
H
J
L
O
S
E
Q
Q
G
A
W
B
K
M
I
D
I
B
M
V
S
L
F
G
N
P
Z
I
Z
H
D
Z
U
B
J
N
F
N
S
T
Ï
U
D
E
R
T
T
N
P
U
A
L
P
L
L
V
I
Q
I
M
S
N
X
P
V
Q
J
I
E
O
P
T
Z
K
O
Z
A
C
G
S
L
C
J
X
Y
W
A
S
C
D
C
Z
K
H
V
W
S
A
J
Show words that are in the puzzle

Words

  1. Quin tipus de música és anònima?
  2. Quin tipus de música té un autor conegut?
  3. Un dels factors a què s'associa la música tradicional mediterrània?
  4. Com és la transmissió de la música tradicional?
  5. Com és l'estructura de les cançons tradicionals?
  6. Com és l'àmbit melòdic de les cançons tradicionals?

Quick Feedback for Knowledge Mouse

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let Knowledge Mouse know below: