Ląstelė - mažiausia gyvoji sistema

 1.  
  ........ yra pagrindinis visos gyvybės statybinis elementas.
 2.  
  ...... pagrindinis valdymo centras, reguliuoja ląstelės funkcijas (augimą ir kt).
 3.  
  ........ klampi terpė, kurioje išsidėstę visi ląstelės organoidai ir vyksta cheminės reakcijos.
 4.  
  ..... savaiminis molekulių maišymasis iš didesnės koncentracijos į mažesnę.
 5.  
  ...... – tirpiklio (paprastai - vandens) molekulių difuzija pro puslaidę membraną iš mažos koncentracijos tirpalo į didelės koncentracijos tirpalą.
 6.  
  ląstelės ...... procesas, kurio metu ląstelė pasidalija į dvi ar daugiau naujų ląstelių.
 7.  
  Šiuo būdu dauginasi epitelinės (odos) ir jungiamųjų audinių ląstelės.
Answer Key
Hide Answer Key

Ląstelė - mažiausia gyvoji sistema (Answer Key)

 1.  
  ........ yra pagrindinis visos gyvybės statybinis elementas.
  ląstelė
 2.  
  ...... pagrindinis valdymo centras, reguliuoja ląstelės funkcijas (augimą ir kt).
  branduolys
 3.  
  ........ klampi terpė, kurioje išsidėstę visi ląstelės organoidai ir vyksta cheminės reakcijos.
  citoplazma
 4.  
  ..... savaiminis molekulių maišymasis iš didesnės koncentracijos į mažesnę.
  difuzija
 5.  
  ...... – tirpiklio (paprastai - vandens) molekulių difuzija pro puslaidę membraną iš mažos koncentracijos tirpalo į didelės koncentracijos tirpalą.
  osmosas
 6.  
  ląstelės ...... procesas, kurio metu ląstelė pasidalija į dvi ar daugiau naujų ląstelių.
  dalijinimasis
 7.  
  Šiuo būdu dauginasi epitelinės (odos) ir jungiamųjų audinių ląstelės.
  mitozė

Quick Feedback for Knowledge Mouse

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let Knowledge Mouse know below: