Gedigte

Instructions: Each row makes one card. Cut along the double lines and fold along the single lines. Then glue or tape the sides together.

Voltooi die titel: Rondom ...
my
Wat beteken Rondom my?
naby my
Die blou in jou oe - is 'n voorbeeld van ....
metafoor
Wat is die blou in haar oe?
harsteer
Watter reel se dat sy hoef nie te verander nie?
Wees net jouself
Watter rym kom in die gedig voor?
Paarrym
Wat is die funksie van die ellips ...?
Gee haar tyd om te dink

Quick Feedback for Knowledge Mouse

Want to suggest a feature? Report a problem? Suggest a correction? Please let Knowledge Mouse know below: